• NHẬN DỊCH
 • Mrs. Doubtfire
  Đạo diễn: Chris Columbus
  Nhận dịch: Altair
 • Divergent
  Đạo diễn: Neil Burger
  Nhận dịch: cheffamily
 • Noah
  Đạo diễn: Darren Aronofsky
  Nhận dịch: littleturtle
 • THỐNG KÊ
 • Tổng số thành viên : 20233
 • Tổng số phụ đề : 3506
 • Tổng phim : 6893