• NHẬN DỊCH
 • GANTZ:O
  Đạo diễn: Yasushi Kawamura, Keiichi Saitô
  Nhận dịch: pikeman2
 • Lights Out
  Đạo diễn: David F. Sandberg
  Nhận dịch: xInfnty
 • Sing Street
  Đạo diễn: John Carney
  Nhận dịch: trong_huy
 • THỐNG KÊ
 • Tổng số thành viên : 25870
 • Tổng số phụ đề : 5337
 • Tổng phim : 7505