The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
8.8

Đạo diễn: Peter Jackson

Diễn viên: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 cdx2000
23.976 mp3sony