Color Out of Space (2019)
6.3

Đạo diễn: Richard Stanley

Diễn viên: Nicolas Cage, Joely Richardson, Madeleine Arthur


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG