Alphas: Season 2 (2011)
7.2

Đạo diễn: Zak Penn, Michael Karnow

Diễn viên: David Strathairn, Ryan Cartwright, Warren Christie


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG