Lie to Me: Season 1 (2011)
7.9

Đạo diễn: Samuel Baum

Diễn viên: Tim Roth, Kelli Williams, Brendan Hines


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG