The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)

Tên phụ đề: The Lord of the Rings The Fellowship of the Ring 2001 Extended BluRay LolHD

Mô tả: Chuẩn ko cần chỉnh. Dành riêng cho bản encode của LolHD (Extended)

Đăng bởi: Vinh_Nguyen

Hợp tác dịch: mp3sony

THÔNG TIN CHI TIẾT
 
Ngày tạo: 07-02-2015 Framerate: 23.976 Định dạng: srt
Ngôn ngữ: Số lần tải về: 2018 Dung lượng: 51.56 KB
Đánh giá:
Số lượt đánh giá: 16 Hỗ trợ khiếm thính: Không
BÌNH LUẬN