Zombieland: Double Tap (2019)

Tên phụ đề: Zombieland Double Tap 2019 BluRay DRONES

Mô tả: Dịch bởi Geniux Ngô | Khớp time bởi kentlonely

Đăng bởi: HLR23710

Hợp tác dịch: mp3sony, kentlonely

THÔNG TIN CHI TIẾT
 
Ngày tạo: 15-05-2020 Framerate: 23.976 Định dạng: srt
Ngôn ngữ: Số lần tải về: 71 Dung lượng: 46.27 KB
Đánh giá:
Số lượt đánh giá: 3 Hỗ trợ khiếm thính: Không
BÌNH LUẬN