The Matrix (1999)

Tên phụ đề: The Matrix 1999 All Bluray

Mô tả: Khớp với mọi bản Bluray (CHD, Wiki, RuDe..), BDRip (SecretMyth...). Biên dịch: mp3sony. Biên tập: Dr. House. Không dùng phụ đề với mục đích kinh doanh dưới mọi hình thức!

Đăng bởi: mp3sony

Hợp tác dịch: Dr. House

THÔNG TIN CHI TIẾT
 
Ngày tạo: 02-09-2021 Framerate: 23.976 Định dạng: srt
Ngôn ngữ: Số lần tải về: 2446 Dung lượng: 41.29 KB
Đánh giá:
Số lượt đánh giá: 37 Hỗ trợ khiếm thính: Không
BÌNH LUẬN