The Call of the Wild (2020)

Tên phụ đề: Call of the Wild 2020 BluRay CHDBits

Mô tả: OCR FROM BLURAY; CHUYỂN NGỮ PHỤ ĐỀ BỞI TRỌNG HUY

Đăng bởi: phoenix_dkny

THÔNG TIN CHI TIẾT
 
Ngày tạo: 08-05-2020 Framerate: 23.976 Định dạng: srt
Ngôn ngữ: Số lần tải về: 197 Dung lượng: 20.40 KB
Đánh giá:
Số lượt đánh giá: 4 Hỗ trợ khiếm thính: Không
BÌNH LUẬN