Prometheus (2012)

Tên phụ đề: Prometheus 2012 All BluRay

Mô tả: Nhóm dịch 3SOME+1: HolyNighT - Federale - TheMast3r - Yreimm0308n90

Đăng bởi: Federale

Hợp tác dịch: HolyNighT, theMast3r, yreimm0308n90

THÔNG TIN CHI TIẾT
 
Ngày tạo: 28-09-2012 Framerate: 23.976 Định dạng: srt
Ngôn ngữ: Số lần tải về: 2448 Dung lượng: 43.19 KB
Đánh giá:
Số lượt đánh giá: 159 Hỗ trợ khiếm thính: Không
BÌNH LUẬN