Planet Earth II (2016)

Tên phụ đề: Planet Earth II S01E06 Cities Vietnamese BLURAY

Mô tả: Biên dịch Altamodano™ | hatieupro

Đăng bởi: altamodano

THÔNG TIN CHI TIẾT
 
Ngày tạo: 27-12-2016 Framerate: 25.000 Định dạng: srt
Ngôn ngữ: Số lần tải về: 798 Dung lượng: 17.10 KB
Đánh giá:
Số lượt đánh giá: 5 Hỗ trợ khiếm thính: Không
BÌNH LUẬN