Les Misérables (2012)

Tên phụ đề: Les Miserables 2012 All BluRay

Mô tả: Phụ đề này các bạn có thể hát theo. Mong các bạn đừng upload lên các trang khác hay sử dụng vào mục đích kinh doanh. Làm thế là giết chết đam mê của người dịch!

Đăng bởi: HorusTr4n

Hợp tác dịch: SoiNon, ngbthang

THÔNG TIN CHI TIẾT
 
Ngày tạo: 23-02-2014 Framerate: 23.976 Định dạng: srt
Ngôn ngữ: Số lần tải về: 4769 Dung lượng: 59.44 KB
Đánh giá:
Số lượt đánh giá: 128 Hỗ trợ khiếm thính: Không
BÌNH LUẬN