Halloween Kills (2021)

Tên phụ đề: Halloween Kills 2021 EXTENDED BluRay

Mô tả: Biên dịch: Lê Huy Đông (Netflix) - Sync: kentlonely - Runtime: 01:49:09

Đăng bởi: Linh Trần

THÔNG TIN CHI TIẾT
 
Ngày tạo: 03-10-2023 Framerate: 23.976 Định dạng: srt
Ngôn ngữ: Số lần tải về: 11 Dung lượng: 35.98 KB
Đánh giá:
Số lượt đánh giá: 0 Hỗ trợ khiếm thính: Không
BÌNH LUẬN