Zombie Apocalypse (2011)
4.0

Đạo diễn: Nick Lyon

Diễn viên: Ving Rhames, Taryn Manning, Johnny Pacar


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG