X-Men (2000)
7.4

Đạo diễn: Bryan Singer

Diễn viên: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Two mutants come to a private academy for their kind whose resident superhero team must oppose a terrorist organization with similar powers.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 xInfnty