Wu Dang (2012)
5.1

Đạo diễn: Lương Bách Kiên

Diễn viên: Triệu Văn Trác; Dương Mịch; Phàn Thiếu Hoàng


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
【大武當 / 大武当 / Đại Võ Đang】
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG