White Collar: Season 3 (2009)
8.3

Đạo diễn: Jeff Eastin

Diễn viên: Matt Bomer, Tim DeKay, Willie Garson


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG