We Are Legion: The Story of the Hacktivists (2012)
7.6

Đạo diễn: Brian Knappenberger

Diễn viên: Anon2World, Anonyops, Julian Assange


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG