Warrior: Season 1 (2019)
8.3

Đạo diễn:

Diễn viên:


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Lấy bối cảnh Tong Wars (Đường Chiến) cuối thế kỷ 18, A Sam - một kỳ tài võ thuật từ Trung Hoa đến San Francisco, California để tìm người em gái bị mất tích, và rồi anh trở thành sát thủ của một trong những đường hùng mạnh nhất tại đây và tham gia vào Đường Chiến - cuộc chiến khốc của người Hoa trên đất Mỹ...
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 tungundead93
23.976 tungundead93
23.976 tungundead93
23.976 tungundead93
23.976 tungundead93
23.976 tungundead93
23.976 tungundead93
23.976 tungundead93
23.976 tungundead93
23.976 tungundead93