True Legend/苏乞儿/TÔ KHẤT NHI (2010)
6.4

Đạo diễn: Viên Hòa Bình

Diễn viên: Triệu Văn Trác, Châu Tấn, Dương Tử Quỳnh, Châu Kiệt Luân


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
苏乞儿 / Tô Khất Nhi
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 trwng_tamphong