Transcendence (2014)
0.0

Đạo diễn: Wally Pfister

Diễn viên: Kate Mara, Johnny Depp, Rebecca Hall, Morgan Freeman


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
A terminally ill scientist downloads his mind into a computer. This grants him power beyond his wildest dreams, and soon he becomes unstoppable.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG