Touch: Season 2 (2012)
7.9

Đạo diễn: Tim Kring

Diễn viên: Kiefer Sutherland, Gugu Mbatha-Raw, David Mazouz


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG