Total Recall (1990)
7.5

Đạo diễn: Paul Verhoeven

Diễn viên: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael Ironside


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG