The Walking Dead: Season 6 (2015)
8.6

Đạo diễn: Frank Darabont

Diễn viên: Norman Reedus, Andrew Lincoln, Steven Yeun, Lauren Cohan, Danai Gurira


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Altair
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 Altair
23.976 cdx2000
23.976 Altair
23.976 trong_huy
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 Altair
23.976 Altair
23.976 Altair
23.976 Altair
23.976 Altair
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 MisterT.91
23.976 cdx2000
23.976 davidseanghia
23.976 cdx2000
23.976 davidseanghia
23.976 cdx2000
23.976 davidseanghia
23.976 cdx2000
23.976 davidseanghia
23.976 cdx2000
23.976 davidseanghia
23.976 cdx2000
23.976 davidseanghia
23.976 cdx2000
23.976 cdx2000
23.976 MisterT.91
23.976 davidseanghia
23.976 MisterT.91
23.976 davidseanghia