The Walking Dead: Season 3 (2012)
8.7

Đạo diễn: Frank Darabont

Diễn viên: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 cdx2000
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
 • NHẬN DỊCH
 • Seventh Son
  Đạo diễn: Sergey Bodrov
  Nhận dịch: pikeman2
 • It Follows
  Đạo diễn: David Robert Mitchell
  Nhận dịch: Mido_Ban
 • Home
  Đạo diễn: Tim Johnson
  Nhận dịch: littleturtle