The Walking Dead: Season 3 (2012)
8.7

Đạo diễn: Frank Darabont

Diễn viên: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 cdx2000
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
 • NHẬN DỊCH
 • Mrs. Doubtfire
  Đạo diễn: Chris Columbus
  Nhận dịch: Altair
 • Divergent
  Đạo diễn: Neil Burger
  Nhận dịch: cheffamily
 • Noah
  Đạo diễn: Darren Aronofsky
  Nhận dịch: littleturtle