The Walking Dead: Season 3 (2012)
8.7

Đạo diễn: Frank Darabont

Diễn viên: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 cdx2000
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
 • NHẬN DỊCH
 • Hotel Transylvania 2
  Đạo diễn: Genndy Tartakovsky
  Nhận dịch: Nomad
 • Love
  Đạo diễn: Gaspar Noé
  Nhận dịch: rogerfox
 • Room
  Đạo diễn: Lenny Abrahamson
  Nhận dịch: tieu_dao_tac