The Walking Dead: Season 3 (2012)
8.7

Đạo diễn: Frank Darabont

Diễn viên: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 cdx2000
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
 • NHẬN DỊCH
 • GANTZ:O
  Đạo diễn: Yasushi Kawamura, Keiichi Saitô
  Nhận dịch: pikeman2
 • Lights Out
  Đạo diễn: David F. Sandberg
  Nhận dịch: xInfnty
 • Sing Street
  Đạo diễn: John Carney
  Nhận dịch: trong_huy