The Walking Dead: Season 3 (2012)
8.7

Đạo diễn: Frank Darabont

Diễn viên: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 cdx2000
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 nickytun
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia
23.976 Federale
 • NHẬN DỊCH
 • Song One
  Đạo diễn: Kate Barker-Froyland
  Nhận dịch: tieu_dao_tac
 • Wild
  Đạo diễn: Jean-Marc Vallée
  Nhận dịch: pikeman2
 • Leviathan
  Đạo diễn: Andrey Zvyagintsev
  Nhận dịch: tieu_dao_tac