The Tourist (2010)
5.9

Đạo diễn: Florian Henckel von Donnersmarck

Diễn viên: Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG