The Terminator (1984)
8.1

Đạo diễn: James Cameron

Diễn viên: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Michael Biehn


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 cdx2000
23.976 mp3sony