The Running Man (1987)
6.5

Đạo diễn: Paul Michael Glaser

Diễn viên: Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita Alonso, Yaphet Kotto


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG