The Rock (1996)
7.3

Đạo diễn: Michael Bay

Diễn viên: Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG