The Raid: Redemption (2011)
7.9

Đạo diễn: Gareth Evans

Diễn viên: Iko Uwais, Ananda George, Ray Sahetapy


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 mp3sony
23.976 Altair