The New World (2005)
6.8

Đạo diễn: Terrence Malick

Diễn viên: Colin Farrell, Q'orianka Kilcher, Christopher Plummer


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG