The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
8.9

Đạo diễn: Peter Jackson

Diễn viên: Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 cdx2000
23.976 mp3sony