The Grand Budapest Hotel (2014)
8.4

Đạo diễn: Wes Anderson

Diễn viên: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Linh 9