The Godfather (1972)
9.2

Đạo diễn: Francis Ford Coppola

Diễn viên: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Altair