The Fatal Encounter/역린/KẺ GIÉT VUA (2014)
6.8

Đạo diễn: Jae-Gyu Lee

Diễn viên: Hyun Bin, Jae-yeong Jeong, Jo Jung-suk, Jeong Eun-Chae


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
King Jeongjo (Hyun-Bin) attempts to protect his royal powers from the conflict of two factions: Noron and Soron.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG