The Expendables 3 (2014)
6.3

Đạo diễn: Patrick Hughes

Diễn viên: Sylvester Stallone; Jason Statham; Harrison Ford; Arnold Schwarzenegger; Mel Gibson


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 Vinh_Nguyen
23.976 davidseanghia
23.976 davidseanghia