The Empty Man (2020)
5.6

Đạo diễn: David Prior

Diễn viên: James Badge Dale, Stephen Root, Joel Courtney


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG
On the trail of a missing girl, an ex-cop comes across a secretive group attempting to summon a terrifying supernatural entity.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 phoenix_dkny