The Departed (2006)
8.5

Đạo diễn: Martin Scorsese

Diễn viên: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG