Teen Wolf: Season 1 (2011)
7.4

Đạo diễn: Neil Jordan

Diễn viên: Tyler Posey, Crystal Reed, Dylan O'Brien


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG