Synecdoche, New York (2008)
7.2

Đạo diễn: Charlie Kaufman

Diễn viên: Philip Seymour Hoffman, Samantha Morton, Michelle Williams


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG