Sing Street (2016)
8.3

Đạo diễn: John Carney

Diễn viên: Ferdia Walsh-Peelo, Aidan Gillen, Maria Doyle Kennedy, Jack Reynor


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
A boy growing up in Dublin during the 1980s escapes his strained family life by starting a band to impress the mysterious girl he likes.
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG