Shameless (US): Season 4 (2014)
8.7

Đạo diễn: Paul Abbott

Diễn viên: Emmy Rossum, William H. Macy, Jeremy Allen White,


Xem trailer
GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 trong_huy
23.976 ngbthang
23.976 ngbthang
23.976 ngbthang
23.976 ngbthang
23.976 trong_huy
23.976 ngbthang
23.976 ngbthang
23.976 ngbthang
23.976 ngbthang
23.976 ngbthang
23.976 ngbthang
23.976 ngbthang