Schindler's List (1993)
8.9

Đạo diễn: Steven Spielberg

Diễn viên: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG