Saw V (2008)
5.7

Đạo diễn: David Hackl

Diễn viên: Scott Patterson, Costas Mandylor, Tobin Bell


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG