Saw III (2006)
6.1

Đạo diễn: Darren Lynn Bousman

Diễn viên: Tobin Bell, Shawnee Smith, Angus Macfadyen


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG