SPL 2: A Time for Consequences/杀破狼2/SÁT PHÁ LANG 2 (2015)
0.0

Đạo diễn: Đặng Bảo Thụy

Diễn viên: Ngô Kinh; Thác Ni Cổ; Trương Tấn; Nhậm Đạt Hoa; Lư Huệ Quang. . .


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
N/A
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG