Rope (1948)
8.1

Đạo diễn: Alfred Hitchcock

Diễn viên: James Stewart, John Dall, Farley Granger


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG
23.976 hannah