Revenge: Season 4 (2014)
8.1

Đạo diễn:

Diễn viên: Madeleine Stowe, Emily VanCamp, Gabriel Mann


GIỚI THIỆU NỘI DUNG

PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG