Reservoir Dogs (1992)
8.4

Đạo diễn: Quentin Tarantino

Diễn viên: Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG