Rampage (2009)
6.3

Đạo diễn: Uwe Boll

Diễn viên: Brendan Fletcher, Shaun Sipos, Michael Paré


GIỚI THIỆU NỘI DUNG
Mục này tạm thời chưa có
PHỤ ĐỀ CỦA PHIM
NGÔN NGỮ TÊN PHỤ ĐỀ FRAMERATE NGƯỜI ĐĂNG